Mgr. Marek Lahoda

zastupitel města Brna (předseda klubu Pirátů) & předseda Komise BESIP, Garant RT Doprava pro oblast městské mobility

Marek pochází z Brna, konkrétně z MČ Komín. Je absolventem matematické třídy Gymnázia na tř. Kpt. Jaroše a následně vystudoval obor Fyzická geografie na Geografickém ústavu Přirodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Na PřF MU se tři roky angažoval jako předseda Studentské komory Akademického senátu. Půl roku studoval také na University of Oslo díky programu Erasmus.

Jeho odborné zaměření je na klimatologii, o změny klimatu se začal zajímat už před 15 lety (dřív, než to bylo “cool”, resp. “hot”) a byl také u zrodu projektu Fakta o klimatu. Má však rozhled i v humanitních vědách a na rozdíl od řady přírodovědců je nepovažuje za něco méněcenného, právě naopak. Pro řešení globálních i lokálních problémů dnešního světa jsou podle něj naprosto zásadní. Globální dění však jednotlivec ovlivní jen těžko, řídí se proto heslem “Mysli globálně, jednej lokálně” a svou troškou do mlýna transformace naší společnosti směrem k udržitelnosti přispívá na komunální úrovni.

Jeho profesí je analýza dat. Rok pracoval pro Česko v datech, poté čtyři roky na CzechGlobe (Ústav výzkumu globální změny Akademie věd ČR). Postupně se mu daří čím dál tím víc věnovat své dlouhodobé největší vášni, kterou je doprava a urbanismus.

Od roku 2013 byl 7 let členem spolku Brno na kole, několik let i v jeho čele. Zlomovým okamžikem byla kauza rušení cykloobousměrek, kterou se bohužel nepodařilo vyřešit rozumnou domluvou, takže musela skončit až u soudu. Dospěl tak k závěru, že se v Brně nic reálně nezmění, dokud ve vedení města nebude politik, pro kterého kvalitní veřejný prostor, udržitelná doprava, ochrana životního prostředí a prosperující město budou skutečné priority. Rozhodl se, že se tím politikem stane. A protože byl již delší dobu příznivcem jediné politické strany u nás, která neusnula v minulém tisíciletí, nalodil se k Pirátům.

Kandidoval za Piráty v komunálních volbách 2018. Byl zvolen zastupitelem MČ Královo Pole a stal se také místopředsedou Komise dopravní Rady města Brna. V letech 2021-22 řešil za Piráty dopravu v Brně i z pozice člena představenstva městské společnosti Brněnské komunikace.

Aktuálně působí jako předseda klubu Pirátů v rámci Zastupitelstva města Brna. Předsedá také Komisi Rady města Brna pro veřejný prostor, bezpečnost dopravy a aktivní mobilitu (zkratka "BESIP") a je členem Finančního výboru a Komise dopravní. V pirátském resortním týmu doprava je garantem pro oblast městské mobility. V únoru 2023 nastoupil na pozici experta na klima v Institutu π.

Ve volném čase lozí, tancuje, plave, běžkuje, chodí po horách a poznává cizí země i tu vlastní. Na četných cestách poznal řadu jiných měst od Tokia po Dublin, ve kterých některé věci fungují lépe a tuto dobrou zahraniční praxi se snaží přenášet do svého rodného města.

Pirátská politika pro něj znamená především:

  • transparentnost, otevřenost a komunikaci jako základy důvěry občanů ve stát a politiky
  • moderní stát, který život člověku usnadňuje, ne komplikuje informační společnost, tj. snadný přístup všech k informacím, které jsou dnes pomyslným zlatem
  • boj s korupcí a klientelismem, které okrádají nás všechny ve prospěch mocných
  • participaci, tj. aktivní zapojování občanů do dění v obci

Mezi jeho politické priority patří:

  • udržitelná doprava = MHD jako základ (> 50 % podíl na přepravní práci) + zajištění svobody volby dopravního prostředku pro všechny skupiny obyvatel (muže, ženy, seniory, děti, …) prostřednictvím zajištění bezpečné infrastruktury pro lidi dopravující se na kole a pěšky + zajištění dostupnosti parkování (jezdí i autem, takže situaci zná z obou často až příliš vyhrocených úhlů pohledu)
  • kvalitní veřejný prostor = město pro lidi, ve kterém se snadno a dobře žije všem, i tělesně nebo jinak znevýhodněným, ne pouze rychle dopravuje těm nejsilnějším, nejúspěšnějším a nejbohatším
  • životní prostředí = zajištění základního lidského práva na čisté ovzduší (jak se ukazuje, velký význam mají lokální topeniště, tj. čím a jak lidé topí u sebe doma - je potřeba je vzdělávat a motivovat k topení plynem nebo přechodu na CZT) + více zeleně ve městě jako té nejúčinnější klimatizace, která jediná nás může efektivně chránit před vlnami veder
  • evidence-based policy = rozhodování na základě dat, analýz a studií, ne na základě dojmů, peněz a klientelistických vazeb

Máte jakýkoliv dotaz? Chcete se potkat a probrat něco konkrétního? Neváhejte napsat nebo zavolat! :-)

01-Lahoda.4bb10b18.fill-208x208

Pirátská strana

Město


Lidé

Ing. Jan Lička
Ing. Jan Lička Garant pro oblast dopravní infrastruktury
Veronika Murzynová
Veronika Murzynová vedoucí resortního týmu Doprava
Poznejte celý náš tým