Doprava - web resortního týmu Pirátů

Co děláme?

 • Na celostátní, krajské i lokální úrovni prosazujeme volební program v oblasti dopravy a logistiky,
 • projednáváme a připomínkujeme vládní návrhy a sněmovní tisky.
 • Okruhy témat, která řešíme na celostátní úrovni:
 • urychlení výstavby dopravní infrastruktury,
  • drážní zákon,
  • plánování výstavby VRT - rychlých železničních spojení,
  • železniční uzel Brno,
  • mýtný systém v ČR,
  • nelegální billboardy,
  • rozpočet SFDI, UPDI, státní rozpočet,
  • zákon o liniových stavbách,
  • kosmické aktivity.
 • Připravujeme podklady a stanoviska pro poslanecký klub a vládní tým.
 • Sledujeme práci vlády a vyjadřujeme se k práci Ministerstva dopravy.
 • Sledujeme evropský legislativní proces v oblasti dopravní infrastruktury.
 • Sloužíme jako podpora oblastním týmům v otázkách legislativy.

Jak se můžete zapojit?

Pokud souhlasíte s pirátským programem v oblasti dopravy a logistiky a chcete nám pomoci, ozvěte se! Nabízíme zapojení expertům na různá dopravní odvětví, právníkům i nadšencům.

Vedoucí týmu: Veronika Murzynová, profil a kontakt zde Garant pro oblast infrastruktury: Jan Lička, profil a kontakt zde Garant pro oblast městské mobility: Marek Lahoda, profil a kontakt zde

Fungování týmu dopravy

Scházíme se podle potřeby, běžně zveme spolupracovníky na jednání meziresortních týmů. Schůze jsou vyhlašovány v příslušných vláknech na Zulipu a na fóru.

Vedoucí: Veronika Murzynová


Archiv newsletteru
Zápisy ze schůzí
Fórum